Ком – Емине 2020 ден 2. Лескова – Кашана

Начало: 5:08, край: 19:22, общо време: 14:14, време на движение: 11:52
Разстояние: 65,03 км, изкачване: 2188 м, спускане: 2129 м.

Отново станахме около 4:30, закусихме. Хижарят беше станал. Даже ни направи кафе, затова се забавихме с тръгването. Показа ни, от къде да излезем по-лесно на билото по един черен път. Тръгнахме в 5:08.

Беше топло. В вървяхме по черен път с малко изкачвания и спускания. По едно време спряхме да виждаме маркировката. Бяхме изпуснали отклонението, където пътеката се отделя на ляво от пътя. Погледнахме на картата, пътеката беше близо. За да не се връщаме, минахме направо през гората и бързо намерихме пътеката.

В 6:18 посрещнахме изгрева на една чучка до Белева поляна.

Около 7:00 се отклонихме до една чешма в гората на около 100 метра в дясно от пътеката.

На места пътеката беше широка и полегата, можеше да се бяга.

На подсичащата пътека под Мургаш спряхме да си налеем вода и от рекичка в едно дере.

В 9:42 стигнахме на Зла поляна. В колибата нямаше никой. Направихме по-дълга почивка.

Тръгнахме в 10:00 от Зла поляна. От тук до Витиня се върви по черен път, почти равен или с лек наклон надолу, което предразполагаше към леко бегане.

В 11:28 спряхме на Хайдушкото кладенче за почивка. Напълнихме кемълбеговете с вода, тъй като напред дълго време няма чешми.

В 13:46 бяхме на паметника…